prhg.net
当前位置:首页>>关于江雪古诗的资料>>

江雪古诗

所有的山上,都看不到飞鸟的影子,所有的小路,都没有人的踪影。 孤零零的一条小船上,坐着一个身披蓑衣,头戴斗笠的老翁,在大雪覆盖的寒冷江面上独自垂钓。 柳宗元的山水诗,大多描写比较幽僻清冷的境界,借以抒发自己遭受迫害被贬的抑郁悲愤...

江雪 作者:柳宗元 千山鸟飞绝, 万径人踪灭。 孤舟蓑笠翁, 独钓寒江雪。

江雪 (8531人评分) 8.2 朝代:唐代 作者:柳宗元 原文: 千山鸟飞绝,万径人踪灭。 孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

江雪(唐·柳宗元) 千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。 直译:许多山上都见不到飞鸟了,无数道路上也见不到人的踪迹。天地茫茫之间,只有一位带着蓑笠的老翁在驾着小舟,独自垂钓。 这是一首押仄韵的五言绝句,是柳宗元的代表作...

所有的山,飞鸟全都断绝;所有的路,不见人影踪迹。 江上孤舟,渔翁披蓑戴笠;独自垂钓,不怕冰雪侵袭。 作品原文 江雪 唐 柳宗元 千山鸟飞绝,万径人踪灭。 孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

《梅花》 年代: 宋 作者: 陈景沂 标薰江雪情偏韵,影墨窗蟾梦半回。 耐冻有何香可述,雅交还喜淡相陪。 《梅花》 年代: 宋 作者: 王安石 墙角数枝梅,凌寒独自开。 遥知不是雪,为有暗香来。 《江雪》 唐·柳宗元 千山鸟飞绝,万径人踪灭. 孤舟蓑...

古诗江雪带拼音 江雪 柳宗元 qiān Shān niǎo fēi jué 千 山 鸟 飞 绝 , wàn jìng rén zōng miè 万 径 人 踪 灭 。 gū zhōu suō lì wēng 孤 舟 蓑 笠 翁 , dú diào hán jiāng xuě 独 钓 寒 江 雪 。

【诗文解释】 千山万岭不见飞鸟的踪影,千路万径不见行人的足迹。一叶孤舟上,一位身披蓑衣头戴斗笠的渔翁,默默地在漫天风雪中垂钓。 【词语解释】 蓑笠翁:披蓑衣、戴斗笠的老头儿。 【诗文赏析】 这首五言绝句作于诗人谪居永州期间。柳宗元被...

千山鸟飞绝 山上的 鸟藏起来了 万径人踪灭 路上看不到人行 孤舟蓑笠翁 一只小船上,有一位披着蓑衣,戴着斗笠的渔翁 独钓寒江雪 独自在寒冷的江面上垂钓! 诗歌表面上是写雪景,暗藏了诗人的抑郁心情和傲睨一切的性格.可以说是柳宗元诗歌中极品 赏析...

江雪 柳宗元 千山鸟飞绝,万径人踪灭。 孤舟蓑笠翁,独钓寒山雪。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.prhg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com